BEAT CPR TRAINING CENTER
ศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตในเหตุฉุกเฉินที่ทันสมัย ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน
American Safety & Health Institute, USA ให้เป็น Training Center อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ปฐมพยาบาล เรียนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล
ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

ในการเจ็บป่วยหลายประเภท เช่น หัวใจหยุดเต้น สำลักอาหาร และการเสียเลือด การช่วยเหลือที่จะพาผู้ป่วยรอดได้นั้นจะต้องทำได้ถูกต้อง
และที่สำคัญ คือต้องทำทันที ทันเวลา
 
นั่นจึงแปลว่าคนที่จะทำหน้าที่นี้ได้นั้น จะคือประชาชนด้วยกันเอง เพราะจะไม่มีหมอหรือรถพยาบาลคันใดมาได้ทัน

BEAT CPR Training Center จึงถือกำเนิดมาเพื่อภารกิจนี้... ภารกิจในการทำให้ประชาชนจำนวนมากที่สุดมีความสามารถในการช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างๆ เพื่อช่วยลดความพิการที่ไม่ควรต้องเกิด และลดความตายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้กับผู้คนเหล่านั้นทุกคน
 

 - เรื่องสำคัญ ที่เรียนรู้ได้ ภายในวันเดียว - 
ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรม อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรม

สอนปฐมพยาบาล

ครบทุกความต้องการทั้ง...

   อบรมองค์กร : ที่หน่วยงานของท่าน 

   อบรมบุคคลทั่วไป : ที่สถาบันของเรา ณ ถนนเกษตรนวมินทร์ ซึ่งมีทั้งในวันธรรมดา และ เสาร์อาทิตย์ของทุกเดือน

ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล 

5 เหตุผล ที่ทำให้เราเป็นอันดับหนึ่งในการสอนการช่วยชีวิตในเหตุฉุกเฉินตลอดมา :

   1. สถาบันของเรา ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอนจาก American Safety & Health Institute สหรัฐอเมริกา 

   2. หลักสูตรที่สอน ชัดเจน สรุปกระชับ นำไปทำตามได้เลย

   3. การเรียน ผู้เรียนจะได้ลงมือทำทุกขั้นตอน ได้ฝึกจนมั่นใจ   

   4. Certificate เลือกได้ทั้ง Certificate ไทย หรือ International Certificate ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  

   5. บริการรวดเร็ว ง่ายทุกขั้นตอน ด้วยทีม service ของเรา

สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล 

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ      ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ      ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ      

 

 ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr
สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr   

--------------------------------

 

 

 เพราะเรื่องเล็กๆสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ หากได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ทุกการเจ็บป่วยจึงสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ทั้ง การทำแผล ฟกช้ำ ห้ามเลือด น้ำร้อนลวก สำลักอาหาร เป็นลม หมดสติ จนไปถึงหัวใจหยุดเต้น และอีกมากมายที่ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีช่วยเหลือไปพร้อมๆกับเรา.. 

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ


ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

ฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล   

 

   ปฐมพยาบาล       ปฐมพยาบาล       ปฐมพยาบาล     

TEL : 081 553 7118  

Line : @cpr1
ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr

เรียนรู้ ทุกทักษะการช่วยชีวิต :  ฝึกการทำ CPR - AED ทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก / การช่วยผู้ป่วยสำลัก ชัก เป็นลม ฮีทสโตรก การห้ามเลือด และการปฐมพยาบาลอาการสำคัญที่ทุกคนควรต้องรู้ เจ็บป่วยช่วยได้ถูกวิธี ชัดเจน ง่าย ทำตามได้เลย รวมทั้งสิ้นถึง 35 หัวข้อ

 

โดยวิทยากรของเราจะ : 

  1. ช่วยทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน

  2. ให้เทคนิค ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ให้ STEP ขั้นตอนในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ สั้น กระชับ และทำตามได้ง่ายๆ

 

**เรามุ่งมั่นให้ผู้เรียนของเราได้รับความรู้และการฝึกอย่างเพียงพอจนเกิดความมั่นใจและสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้โดยไม่ลังเล เพื่อผู้เรียนของเราทุกคนจะสามารถช่วยกันลดความพิการที่ไม่ควรต้องเกิด และลดความตายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้กับผู้คนอีกมากมายต่อไป**  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล

 

วิทยากรของเรา..

  


 


 ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล

Line : @cpr1 

1 สุคนธสวัสดิ์ 26 ลาดพร้าว กทม.

กดเพื่อดูแผนที่    

ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล 

ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล

หลากหลายองค์กรให้ความไว้วางใจ 

ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล 

อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ  AED   อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ  AED   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

  

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

ปฐมพยาบาล       ปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr      ปฐมพยาบาล  

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

 TEL : 081 553 7118   

Line : @cpr1

  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr  ปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล cpr 

คอร์สสำหรับทุกความต้องการ

 

อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ  AED   อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ  AED   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ  AED   อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ  AED   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

        

 

นักเรียนของเราพูดถึงเราว่าอย่างไร..

     

     

 ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ       ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ      

 

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ       ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    

 

 

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ       ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ   ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ  

   

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ    ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ  

 

 

ปฐมพยาบาล cpr ปั๊มหัวใจ

      ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cpr ปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล cprปฐมพยาบาล สอนปฐมพยาบาล 

     

                                                                                      ปฐมพยาบาล       ปฐมพยาบาล       ปฐมพยาบาล       ปฐมพยาบาล       ปฐมพยาบาล     

หน่วยงานบางส่วนที่เลือกอบรมกับเรา

Powered by MakeWebEasy.com