หลากหลายหัวข้อการปฐมพยาบาล

เพราะทุกสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น ทุกหัวข้อจึงสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันแม้สักเรื่องเดียว : ทั้ง การทำแผล ฟกช้ำ เคล็ด ห้ามเลือด น้ำร้อนลวก สำลักอาหาร มีสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทำให้หายใจไม่ออก ตกจากที่สูง เป็นลม หมดสติ จนไปถึงหัวใจหยุดเต้น และอื่นๆที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจังไปพร้อมๆกับเรา.. 
 
 
 
CPR AED First Aid ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ   CPR AED First Aid ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ   CPR AED First Aid ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed  
 
      
 
 
       
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   CPR AED First Aid ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ   ปฐมพยาบาล cpr aed
 

 
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   CPR AED First Aid ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ
 
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   CPR AED First Aid ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ   CPR AED First Aid ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed     
 
 
   
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    ปฐมพยาบาล cpr aed

 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
 
 
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed 
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
  
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
    
 
 

ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

มาร่วมเรียนรู้ในบรรยากาศผ่อนคลาย : มาฟังเราเล่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะทำให้คุณสามารถรับหน้าที่เป็นคนแรกที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ I แล้วเอาความรู้มาลงมือฝึกๆๆด้วยกันจนกว่าจะคล่อง I ฝึกเสร็จมารวมกลุ่มช่วยกันคิดว่าในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างที่เรายกมาทุกคนจะช่วยเหลือยังไงได้บ้าง อะไรทำแล้วดี อะไรที่ห้ามทำ I ที่สำคัญคือหลักคิดในแต่ละสถานการณ์คืออะไร I ปิดจบด้วยการสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำได้จริงๆ ไม่ค้างคาหรือสงสัยในเรื่องใดๆก่อนกลับไป..
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
 
   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
 
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed  
 
 
      
 
 
      
  
 
 
 
      ปฐมพยาบาล cpr aed  ปฐมพยาบาล cpr aed  ปฐมพยาบาล cpr aed
 
 
      ปฐมพยาบาล cpr aed  ปฐมพยาบาล cpr aed  ปฐมพยาบาล cpr aed
 
     
 
      
 
 
 
 
 

ใส่ใจทุกรายละเอียด

เพราะทุกรายละเอียดมีค่าเมื่อเกิดเหตุ : วิธีที่แตกต่างเพียงเล็กน้อยที่เราใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่ออัตราการรอดชีวิตของเค้า เราสามารถพลิกจากพิการเป็นไม่พิการ หายช้าเป็นหายเร็วขึ้น รวมทั้งเจ็บมากเป็นเจ็บน้อยได้อย่างมหาศาล ด้วยวิธีการช่วยเหลือของเรา..  เพราะทุกอย่างอยู่ในรายละเอียดที่เราทำ
 
 
      
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed      
 
 
   
 
 
      
      
 
  
 
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED       
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
  
 
 
 

อุปกรณ์ครบครันทุกการฝึก

เพราะอุปกรณ์ที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกนอกจากจำนวนที่ต้องเพียงพอให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกอย่างเต็มที่แล้ว อุปกรณ์ที่ให้ความสมจริงทั้งในแง่ของขนาด น้ำหนัก และความคล้ายคลึงกับลักษณะของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการช่วยเหลือที่แท้จริงได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นหุ่น CPR ของเราทุกตัวยังมีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถ Feedback ผู้ฝึกได้แบบ Real time ว่าผู้ฝึกกำลังให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพหรือไม่.. 
 
ปฐมพยาบาล cpr aed    ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
 
อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED    อบรม CPR ปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ AED
 
 
  
 
 
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed   ปฐมพยาบาล cpr aed
 
 
      
 
 
  
       
 
 
Powered by MakeWebEasy.com