ที่ BEAT อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราเลือกใช้ถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีคุณภาพและความเสมือนจริงซึ่งส่งผลให้การฝึกมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผู้เข้าอบรมทุกคนของเราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้น 
image
อุปกรณ์: หุ่นจำลองการฝึก CPR (ผู้ใหญ่)
ยี่ห้อ: PRESTAN ประเทศสหรัฐอเมริกา
image
อุปกรณ์: หุ่นจำลองการฝึก CPR (ทารก) 
ยี่ห้อ: PRESTAN ประเทศสหรัฐอเมริกา
image
อุปกรณ์: หุ่นจำลองการฝึกช่วยผู้ป่วยสำลัก (ทารก) 
ยี่ห้อ: LAERDAL ประเทศสหรัฐอเมริกา
image
อุปกรณ์: เสื้อจำลองการฝึกช่วยผู้ป่วยสำลัก (ผู้ใหญ่) 
ยี่ห้อ: ACT FAST ประเทศสหรัฐอเมริก
image
อุปกรณ์: เสื้อจำลองการฝึกช่วยผู้ป่วยสำลัก (ผู้ใหญ่) 
ยี่ห้อ: ACT FAST ประเทศสหรัฐอเมริก
image
อุปกรณ์: เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจำลอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (AED TRAINER) 
ยี่ห้อ: PRESTAN ประเทศสหรัฐอเมริกา
image
อุปกรณ์: เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจำลอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (AED TRAINER) 
ยี่ห้อ: ZOLL ประเทศสหรัฐอเมริกา
image
อุปกรณ์: แผ่นป้องกันเชื้อโรคและสารคัดหลั่งในขณะทำการช่วยหายใจผู้ป่วย
ยี่ห้อ: PRESTAN ประเทศสหรัฐอเมริกา
image
อุปกรณ์: แผ่นกระดานรองหลัง (SPINAL BOARD) ใช้สำหรับการฝึกยกเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ยี่ห้อ: SPENCER ITALIA ประเทศอิตาลี
image
อุปกรณ์: เปลตัก (SCOOP STRETCHER) ใช้สำหรับการฝึกยกเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ยี่ห้อ: SPENCER ITALIA ประเทศอิตาลี
image
อุปกรณ์: เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (STAIR CHAIR) ใช้สำหรับการฝึกยกเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ยี่ห้อ: SPENCER ITALIA ประเทศอิตาลี
image
อุปกรณ์: อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (KED) ใช้สำหรับการฝึกยกเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ยี่ห้อ: SPENCER ITALIA ประเทศอิตาลี
Powered by MakeWebEasy.com