สาระความรู้การปฐมพยาบาล

การเข้าเรียนรู้และฝึกทักษะการช่วยชีวิต = การซื้อประกันชีวิตแบบหนึ่ง

นอกจากหมดสติและไม่หายใจแล้ว I หมดสติและ "หายใจงับอากาศ" ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าผู้ป่วยต้องการการทำ CPR ทันที

Updated Guideline การทำ CPR ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

BEAT CPR ขนทัพพี่ๆ INSTRUCTOR ขึ้นรถพยาบาล ตั้งฐานสอน CPR น้องๆในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

Powered by MakeWebEasy.com