CPR

นอกจากหมดสติและไม่หายใจแล้ว I หมดสติและ "หายใจงับอากาศ" ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าผู้ป่วยต้องการการทำ CPR ทันที

Powered by MakeWebEasy.com